Visie

ErfgoedTransformatie verricht praktische werkzaamheden, maar werkt vanuit een bredere visie.

Cultureel erfgoed gaat over mensen – niet over dingen. Mensen bepalen wat erfgoed is, waarderen het en geven het betekenis. Cultureel erfgoed is geen statisch begrip, maar het resultaat van een dynamisch transformatieproces dat midden in de samenleving plaatsvindt. Erfgoed ontstaat steeds opnieuw.

Cultureel erfgoed is levend erfgoed en moet voortdurend tot leven worden gewekt. Het is de taak van de professionele erfgoedwereld om het maatschappelijke transformatieproces te begeleiden, te stimuleren en soms te sturen, kortom tot leven te brengen en in leven te houden, maar niet om voor te schrijven of terecht te wijzen, want dan plaats ze zich boven de samenleving.
ErfgoedTransformatie wil helpen bij het bewust en betekenisvol transformeren van cultureel erfgoed.

Het enige erfgoed dat we fysiek kunnen bewaren en vasthouden, is materieel erfgoed. Het zijn de restanten van onze cultuur op een bepaald moment in de geschiedenis. Materieel erfgoed verwijst naar levende cultuur, maar is het niet zelf. Eigenlijk is immaterieel erfgoed de echte cultuur, maar die vervliegt met de tijd. Materieel erfgoed is slechts een brug naar levende cultuur.

In onze blog laten wij onze gedachten gaan over de genoemde thema’s en hopen een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke discussie.