Privacyverklaring

ErfgoedTransformatie, gevestigd te Bussum aan de Van Noortstraat 20 1403XG, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring.

Scope
ErfgoedTransformatie hecht veel waarde aan uw privacy. In deze Privacyverklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via onze website of als u gebruik maakt van een van onze diensten.

Persoonsgegevens die wij verwerken
ErfgoedTransformatie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld als u ons een e-mail stuurt of als u reageert op een blogpost.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Uw contactgegevens, zoals naam, e-mailadres, adres en (mobiele) telefoonnummer;
– Als u reageert op een blogpost verwerken wij uw IP-adres;
– De inhoud van uw communicatie met ons, bijvoorbeeld wanneer u ons per mail, telefonisch of anderszins benadert.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De door u verstrekte gegevens, zoals uw naam en e-mailadres, gebruiken wij voor het verlenen van onze diensten en meer in het bijzonder voor het behandelen van uw aanvraag.

Gebruik van cookies
Onze website maakt gebruik van cookies ter vergroting van de gebruiksvriendelijkheid, doeltreffendheid en veiligheid, als ook voor analyse en marketingdoeleinden. Cookies zijn kleine tekstbestanden op uw computer, tablet of smartphone die door uw browser bewaard worden. Voor meer informatie en het gebruik van cookies door ErfgoedTransformatie verwijzen wij u naar het Cookiebeleid.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Beveiliging
ErfgoedTransformatie neemt gepaste en redelijke veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, aanpassingen, openbaarmaking, verlies of oneigenlijk gebruik, en om de juistheid en integriteit van uw persoonsgegevens te beschermen.
Tenzij anderszins vermeld, verwerken en bewaren we uw persoonsgegevens in de Europese Unie.

Delen van persoonsgegevens met derden
ErfgoedTransformatie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren
We bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is of toegestaan is in het licht van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen en zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring. De criteria, die zijn gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, omvatten onder andere: (i) de periode gedurende welke we een lopende relatie met u hebben; (ii) of sprake is van een wettelijke plicht waaraan wij onderworpen zijn; en (iii) of retentie wenselijk is in het licht van onze juridische positie (bijvoorbeeld in verband met de handhaving van algemene voorwaarden, rechtszaken of juridisch onderzoek).

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ErfgoedTransformatie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u dit doen door contact op te nemen met de hieronder omschreven contactgegevens.

Contactgegevens
Mocht u nog vragen hebben over deze Privacyverklaring, de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of als u uw bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met het ErfgoedTransformatie via onderstaande contactgegevens:

ErfgoedTransformatie
t.a.v. S. Vierstra
Van Noortstraat 20
1403XG  Bussum

E-mail: [email protected]

Deze Privacyverklaring wordt van tijd tot tijd bijgewerkt. De inwerkingtreding van deze Privacyverklaring is 18 mei 2018.