Is onze echte cultuur objectief of subjectief?

Met sommige dingen zijn we zo persoonlijk verweven, dat het moeilijk is ze te benoemen zonder van subjectiviteit beschuldigd te kunnen worden. Hierover nadenkend kunnen we concluderen dat die dingen waarmee we zo verweven zijn blijkbaar subjectief zijn, en dat de objectieve waarheid iets anders is. De objectieve waarheid is de waarheid die we allemaal onderschrijven als de waarheid onder onze cultuur.

Blijkbaar is er een subjectieve cultuur en een objectieve cultuur. De wetenschap richt zich traditioneel gezien op de objectieve cultuur, dat wat we kunnen bewijzen, dat wat we kunnen aanwijzen in de wereld, dat wat we in musea terugvinden. De subjectieve cultuur vinden we in het domein van de mystiek, van de persoonlijke ervaring van de onbenoembare waarheid van het leven.

Is onze cultuur, ons erfgoed, nu de objectieve cultuur of de subjectieve cultuur? Volgens wetenschappers en mensen die het in onze cultuur voor het zeggen hebben is ons erfgoed de objectieve cultuur. Bekijken we dat op een hoger niveau dan zien we de dwaling: onze eigenlijke cultuur is de cultuur van de onwaarheid, namelijk de onwaarheid dat onze cultuur een objectief waarneembaar verschijnsel buiten onszelf is. Veel mensen die cultuur als objectief waarneembaar verschijnsel zien vonden we tot nu toe terug als professionals in bijvoorbeeld musea en erfgoedinstellingen. Dit verklaart waarom buitenstaanders weinig voeling hadden met musea. De wereld van de objectieve waarheid is een dode wereld. En het is zeker niet de waarheid dat de wereld van de objectieve waarheid onze echte cultuur is.

Onze echte cultuur tot nu toe is zogezegd de cultuur die de objectieve waarheid boven de subjectieve waarheid plaatst. Het is deze cultuur die het object is van erfgoedtransformatie, het is deze cultuur die aan het veranderen is. Meer en meer komen we erachter dat het schisma tussen object en subject ons ongelukkig maakt. Het is deze cultuur die ons materialistisch gemaakt heeft. Het is deze cultuur die mensen van ons gemaakt heeft die moeilijk het onderscheid kunnen maken tussen onwaarheid en waarheid.

Waarom is er een verschil tussen objectieve en subjectieve cultuur? Blijkbaar is het voordelig geweest een onderscheid te maken. Preciezer gezegd: in onze cultuur is het een dominante eigenschap geweest, een onderscheid tussen objectieve en subjectieve cultuur te kunnen maken. De transformatie die nu plaatsvindt bestaat hieruit dat het onderscheid tussen subjectief en objectief aan het vervagen is, en dat de eigenschap een onderscheid te kunnen maken aan dominantie verliest. Dit verklaart de identiteitscrisis in de erfgoedsector. Het traditionele fundament van deze sector is in korte termijn verdwenen. De sector is op zoek naar een nieuwe waarheid. De nieuwe waarheid is: de levende, subjectieve, persoonlijke en intuïtieve cultuur is onze echte cultuur.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.