Tagarchief: workshop

Waarderen van erfgoed – de rol van de deskundige

Sinds voorjaar 2011 is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) op LinkedIn actief met een (gesloten) discussiegroep Waarde en Waardering van Cultureel Erfgoed. De groep is voor het RCE een middel om haar ideeën over cultuurhistorische waardering te ontwikkelen. Door fusies van de landelijke erfgoedkoepels tot het één instituut is de ambitie om een uniforme waarderingsmethode te gaan hanteren. Een probleem is dat de bestaande methoden afkomstig zijn uit de monumentensector en dus gebaseerd op het waarderen van een overzichtelijk aantal objecten. Hoe moet de waardering van het Nederlandse roerende erfgoed worden aangepakt? Een conservatieve schatting komt voor Nederland namelijk uit op zo’n 45 miljoen museumobjecten. Wat vindt ErfgoedTransformatie? Lees verder…

Workshop beschrijven filmmateriaal – 13 december 2011

Video-impressie van de workshop Beschrijven van gedigitaliseerd filmmateriaal door Wim de Natris bij Gelders Erfgoed in Zutphen op dinsdag 13 december 2011. De workshop werd georganiseerd in samenwerking met Gelders Archief. Interesse in een volgende editie? Meer informatie op Museumconsulenten.nl en AVAG.