Tagarchief: Dynamisch

Levende oorlogsmusea

Een recente studie van het NIOD illustreert onze ideeën over de dynamische aard van erfgoed en de rol van verhalen bij het levend houden ervan. Het gaat om Tonen van de oorlog. Hierin verkennen Kees Ribbens en Esther Captain de toekomst voor het museale erfgoed van de Tweede Wereldoorlog. Het is een overzichtelijke en laagdrempelige studie geworden over en voor het grote aantal van 67 musea betreffende de Tweede Wereldoorlog in Nederland, met daarin een aantal concrete adviezen voor de toekomst.

De auteurs hebben het over ‘dynamiek van de herinnering’. Zo bestaat er ‘… geen eenduidig en onveranderlijk beeld van de oorlog. Juist omdat de oorlogsherinnering zoveel jaren na dato nog in beweging is, is het niet mogelijk een pensioengerechtigde leeftijd voor deze herinnering af te kondigen.’ Deze constatering kan zonder meer breder getrokken worden. In hun pleidooi voor een actievere houding van de oorlogsmusea beschrijven zij dan ook kernachtig de aard van erfgoed in het algemeen. De auteurs wijden er een heel hoofdstuk aan. Lees verder…

Waarde en waardering van cultureel erfgoed

Ik heb Robert M. Pirsig’s tweede meesterwerk Lila: een onderzoek naar zeden maar weer eens uit de kast gepakt. In Lila vinden we een verdere uitwerking van Pirsig’s  Metafysica van de Kwaliteit, waartoe een aanzet gegeven werd in de beroemde voorganger Zen en de kunst van het motoronderhoud: een onderzoek naar waarden. (Want kwaliteit, waarden en zeden, daar gaat onze discussie natuurlijk over.)

Was de conclusie in Zen dat kwaliteit (of waarde) als eigenschap (in onze westerse subject-object wereld) ondefinieerbaar is (niets heeft kwaliteit, kwaliteit bestaat naast subjecten en objecten als afzonderlijke entiteit), in Lila betoogt Pirsig dat we – als we kwaliteit toch willen definiëren – af moeten stappen van de wetenschappelijke (westerse) subject-object visie maar metafysisch onderzoek moeten doen naar niet-dualistische (niet aan subject of object gebonden) kwaliteit via de morele waardepatronen die met die kwaliteit geassocieerd kunnen worden. (Misschien is dat wat we in onze discussie ook willen benaderen?) Lees verder…