Tagarchief: Betekenis

Alain de Botton – transformatie voor atheïsten

De ideeën van Alain de Botton heb ik wel omschreven zien worden als ‘filosofie light’. Niettemin is hij een veelgelezen auteur. In november 2011 las ik zijn jongste boek: Religie voor atheïsten : een heidense gebruikersgids. De algemene strekking van zijn betoog is dat religie, met alle bedenkingen die men ertegen kan hebben, zich richt op het beantwoorden van de diepste behoeften van de mens. Bij gebrek aan een beter woord gebruikt hij daarvoor het woord ziel. Volgens De Botton maken atheïsten de fout om met het afwijzen van religie het kind met het badwater weg te gooien, want religies hebben in de loop van de eeuwen heel effectieve methoden ontwikkeld om kennis en inzichten betekenisvol en blijvend over te dragen. Kortom, de auteur heeft interessante dingen te melden over transformatie. Lees verder…

Levende oorlogsmusea

Een recente studie van het NIOD illustreert onze ideeën over de dynamische aard van erfgoed en de rol van verhalen bij het levend houden ervan. Het gaat om Tonen van de oorlog. Hierin verkennen Kees Ribbens en Esther Captain de toekomst voor het museale erfgoed van de Tweede Wereldoorlog. Het is een overzichtelijke en laagdrempelige studie geworden over en voor het grote aantal van 67 musea betreffende de Tweede Wereldoorlog in Nederland, met daarin een aantal concrete adviezen voor de toekomst.

De auteurs hebben het over ‘dynamiek van de herinnering’. Zo bestaat er ‘… geen eenduidig en onveranderlijk beeld van de oorlog. Juist omdat de oorlogsherinnering zoveel jaren na dato nog in beweging is, is het niet mogelijk een pensioengerechtigde leeftijd voor deze herinnering af te kondigen.’ Deze constatering kan zonder meer breder getrokken worden. In hun pleidooi voor een actievere houding van de oorlogsmusea beschrijven zij dan ook kernachtig de aard van erfgoed in het algemeen. De auteurs wijden er een heel hoofdstuk aan. Lees verder…