Auteursarchief: Wim de Natris

Start opdracht fotoarchief Almare

Sinterklaasdag 2012 is ErfgoedTransformatie gestart met een groot project voor Stadsarchief Almere. Het gaat om de collectie fotoafdrukken van het voormalige stadsblad Almare – let op het subtiele verschil met de naam van de stad. We gaan aan de slag met het ordenen, selecteren, beschrijven, digitaliseren en opbergen van naar schatting 16.500 foto’s. De opdracht zal eind maart 2013 zijn afgerond, met uitloop voor het digitaliseren. In een volgend project zullen de gedigitaliseerde foto’s uitgebreid worden beschreven door vrijwilligers. Omdat het gaat om een groot aantal uren en een korte doorlooptijd werken wij samen met Souwie de Wijn en Wim Maas. Daardoor betekent deze opdracht een enorme kans als het gaat om samenwerking met andere zelfstandigen. Lees verder…

Slavernijheden

Op vakantie buiten Nederland bezocht ik dit jaar twee musea die aandacht bleken te besteden aan slavenhandel en slavernij. Hoe komt het dat deze onderwerpen, voor zover ik weet, in geen enkel Nederlands museum aan de orde komen, terwijl Nederland een groter aandeel in de internationale slavenhandel had dan de landen die ik bezocht. Waarom in het heden zo weinig over het slavernijverleden? Lees verder…

Over het onderscheid tussen cultuurdrager en kunstenaar

Om de stilte uit huis te houden wanneer ik werk, staat mijn radio op de klassieke zender van Radio 4. De Zeer Korte Verhalen of ZKV’s waarvan E.L. Snijders elke dinsdagochtend in het programma De Ochtend van 4 een nieuw exemplaar via de telefoon aan presentatrice Magreet Vroomans en dus aan ons voorleest, horen wat mij betreft bij de aardigste momenten van de uitzending. Het is niet mijn bedoeling, maar meestal luister ik dan even aandachtig. Een vriendelijke, wat vermoeide stem wisselt eerst enkele emoties en observaties uit en gaat dan van start. De ZKV van afgelopen dinsdag wil ik met u delen. Klassieke muziek behoort tot de hogere cultuur, maar Snijders maakt in het hol van de leeuw met een aantal citaten van Gottfried Benn gehakt van degene die wordt geacht die cultuur overeind te houden – de kunstenaar.

Luister en geniet van Kunstroutewww.radio4.nl/pip-uitzending/deochtendvan4/11484/.

Alain de Botton – transformatie voor atheïsten

De ideeën van Alain de Botton heb ik wel omschreven zien worden als ‘filosofie light’. Niettemin is hij een veelgelezen auteur. In november 2011 las ik zijn jongste boek: Religie voor atheïsten : een heidense gebruikersgids. De algemene strekking van zijn betoog is dat religie, met alle bedenkingen die men ertegen kan hebben, zich richt op het beantwoorden van de diepste behoeften van de mens. Bij gebrek aan een beter woord gebruikt hij daarvoor het woord ziel. Volgens De Botton maken atheïsten de fout om met het afwijzen van religie het kind met het badwater weg te gooien, want religies hebben in de loop van de eeuwen heel effectieve methoden ontwikkeld om kennis en inzichten betekenisvol en blijvend over te dragen. Kortom, de auteur heeft interessante dingen te melden over transformatie. Lees verder…

Waarderen van erfgoed – de rol van de deskundige

Sinds voorjaar 2011 is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) op LinkedIn actief met een (gesloten) discussiegroep Waarde en Waardering van Cultureel Erfgoed. De groep is voor het RCE een middel om haar ideeën over cultuurhistorische waardering te ontwikkelen. Door fusies van de landelijke erfgoedkoepels tot het één instituut is de ambitie om een uniforme waarderingsmethode te gaan hanteren. Een probleem is dat de bestaande methoden afkomstig zijn uit de monumentensector en dus gebaseerd op het waarderen van een overzichtelijk aantal objecten. Hoe moet de waardering van het Nederlandse roerende erfgoed worden aangepakt? Een conservatieve schatting komt voor Nederland namelijk uit op zo’n 45 miljoen museumobjecten. Wat vindt ErfgoedTransformatie? Lees verder…